Problem ved 65 prosent av skolene

En undersøkelse Arbeidstilsynet har gjort, avdekker ureglementerte forhold ved 65 prosent av skolene i Hordaland, Sunnfjord og Sogn. Elendig inneklima med råte og sopp, er utstrakt i vestlandsskolene.