Fikk direktørjobb uten utlysing

Byrådet har ansatt Ove Foldnes i nyopprettet stilling som samferdselsdirektør i Bergen kommune. Foldnes, som tidligere var kommunaldirektør, ble ansatt uten ordinær utlysing av stillingen.