Mest byråkrati i Høyre-byer

Pussig nok bruker de Høyre styrte byene Oslo, Stavanger og Trondheim mer penger på byråkrati enn Ap-styrte Bergen.