Fritt frem for mer konkurranse

I prinsippet kan byrådet sette bussruter ut på anbud, uten å spørre bystyret først.