Barnevernet flytter barna for sent

«Vi skulle tatt plassert barnet fra foreldrene langt tidligere». Det er konklusjonen til over halvparten av barnevernets saksbehandlere i en undersøkelse om barn som er plassert i fosterhjem.