Øystese-tunnel på topp

Med knappast mogleg fleirtal vedtok heradsstyret i Kvam å gå for bompengepakken med Øystese-tunnelen på topp. Tunnel under Kvamskogen skal utgreiast.