Strammer inn kontrollen

Bystyret vil stille strengere krav til politikerne når de melder forfall. Nå må alle skriftlig begrunne fraværet.