Lover mer til vei og miljø

Avgiftsfritak for miljøvennlig trafikk og ekstra bevilgninger til sykkelveien mellom Os og Bergen, er blant tiltakene som vil bli presentert i revidert statsbudsjett i dag.