Thune håper på gjenopptakelse

Privatetterforsker Ola Thune vil ikke svare på om han kjenner til Stian Njøten.