- Skal kunne åpnes for hånd

Ifølge Hans Lie, sjefingeniør ved direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier sikkerhetskravene at alle solarium skal kunne åpnes manuelt.