Askøy manglar 33 mill.

Den sterke befolkningsauken i Askøy får store økonomiske konsekvensar for kommunen.