Betre veg over Lærdal

E16 i Lærdalsdalen har fått 90 millionar kroner på Statsbudsjettet, og opprustinga når opp til Borlaug hausten 2008.