Savner krafthelikopter

Skogbrannene kunne vært slokket raskere med flere større helikoptre tilgjengelig. De mest effektive helikoptrene er mangelvare fordi det er mindre kraftutbygging enn før.