Kultur - mer enn Carte Blanche og DNS

Dessverre gjenspeiles ikke dette i de offentlige bevilgningene til Kultur-Norge.