Ubåttyv dømt til fengsel

En tidligere dømt mann er dømt i Bergen Tingrett til ett år og åtte måneder i fengsel, etter å ha tilstått tyveri av blant annet en 500 kilo tung svensk minubåt. Ubåten hadde en verdi på 1,8 millioner kroner.