Ingen eksperimenter med Solberg

Høyre vil bruke samme oppskrift som Helmut Kohl og Gro Harlem Brundtland for å vinne høstens valg: Folk har det bedre økonomisk enn på lenge, ikke rot det bort med opposisjonens eksperimen-ter.