Fylkesmannen grip inn i vegstrid

Fylkesmannen i Hordaland rår Fjell kommune til å melda ein ulovleg bygd veg i strandsona til politiet.