Byrådet bygger billig brannstasjon

En ny brannstasjon til 150 millioner kroner, renset for all unødvendig luksus, kan stå ferdig på Nygårdstangen tidlig i 2006.