Nøsteboden blir kulturarena

Den fredete Nøsteboden blir Bergens nye kulturarena når den står ferdig renovert, delvis allerede i løpet av sommeren.