Høsten er over oss

I dag er årets sommer ubønnhørlig forbi. I hvert fall på kalenderen ...