De tunge barna blir tyngre

De tyngste skolebarna veier fem til syv kilo mer i dag enn på 70-tallet, viser ferske tall fra den store vekststudien i Bergen. Også gjennomsnittsvekten har gått opp, med ett til to kilo.