• DEN GANG: Slik så relieffet ut da det kom på veggen i 1976. Nå har Bergen kommune bestemt seg for at det skal på veggen igjen, men vet ennå ikke hvor. - To av alternativene er å henge det på en skole eller et sted i byrommet, sier Grete Riis i fondet for kunstnerisk utsmykning.<p/> ARKIVFOTO: DAG GRUNDSETH

Har Hetland-relieff, søker plass

Forrige tirsdag ble en byste av bergenskunstneren Audun Hetland avduket. Samtidig ligger et kunstverk laget av Hetland lagret i en kjeller, i påvente av at man blir enige om hvor det skal henges opp og av hvem.