Stadig fleire vil gå på private skular

Dei nye private skulane opplever stor tilstrøyming. På same tid er også søknaden til dei etablerte friskulane i vekst.