Skylder på dommeravhørene

Et 20-talls menn som ble dømt for incest tidlig på 1990-tallet er frikjent i ettertid. Eksperter legger mye av skylden på elendige dommeravhør.