Typisk Kirsti Sparboe å ikkje ville vere med på noko som er moro