Ledigheten øker mest blant akademikere

I løpet av ett år har arbeidsledigheten blant akademikere økt med nesten 40 prosent. Heller ikke for bygg- og anleggsbransjen er tallene hyggelig lesning.