Fritt frem i strandsonen

I Øygarden, Ullensvang og Masfjorden får alle lov til å bygge i strandsonen. Kommunene har ikke sagt nei til en eneste dispensasjonssøknad på fem år.