Snøhettas praktskole i fare

I dag kan Bergen miste Snøhettas nye Kunsthøgskole. Praktbygget blir rett og slett for kostbart.