Bussentreprenør i grøften

Hvem er denne Knut Per Grini som så til de grader har involvert seg i både det forretningsmessige og politiske spillet rundt den store bussfusjonen?