Målrock får engelsk-refs

Målrock i Årdal har hyret inn Big Bang. Det setter dialekt-sinn i kok.