Skilnadene aukar i helse-Norge

Vestlendingane får framleis minst pengar til sjukehusdrift. Helse Vest som frå før hadde minst å rutte med, har hatt lågast vekst av alle helseregionar siste fire åra.