• OPPDAGET BAKTERIER: Det er gjort funn av en type E. coli bakterie og en type coliform bakterie i Riplegården høydebasseng. FOTO: Hedvig Idås

Bergen kommune har sendt ut kokevarsel etter funn av bakterier

2500 beboere på Laksevåg har fått beskjed om å koke vannet etter at det er oppdaget bakterier i Riplegården høydebasseng.