Mann dømt til 18 års fengsel for voldtekter, mishand­ling og fami­lievold

Familiefaren i 50-årene ble dømt i tingretten, men anket. Lagmannsretten skjerpet straffen med tre år.