Bussparken i Bergen byttes ut med elbusser. Men til turbus­sene stilles ingen miljø­krav.

Fylkestinget ville stille strengere krav for å begrense utslipp fra turbussene i Bergen. Samferdselsministeren sa nei.

Publisert Publisert

FRITT FREM: Disse er blant bussene det ikke stilles miljøkrav til. Foto: Hedvig Idås

  • Hanne Ørnhaug Eskeland

Turistbussene som fyller Bergen tar ikke bare mye plass – de påvirker også miljøet.

I 2017 ba derfor Hordaland fylkesting om å få stille strengere miljøkrav til kommersielle bussruter.

Men ønsket ble møtt med avslag fra samferdselsministeren.

Redd for å miste tilbud

Kommersielle bussruter i Hordaland innebærer blant annet Flybussen, Ikea-bussen og turbusser med fast rute i Hordaland. Det gjelder ikke utenlandske busser, eller andre som opererer utenfor fylket til vanlig.

Det var fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) som sendte brev til samferdselsdepartementet med ønske om en endring i yrkestransportloven, for å gjøre det mulig å stille strengere krav.

I sitt svar skrev daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) at det ville vært uheldig å sette strengere krav til kommersielle bussruter, fordi det er et tilbud preget av «marginal lønnsomhet». Ifølge Olsen kunne slike krav kanskje føre til at enkelte tilbud forsvinner.

Samme året endret Stortinget yrkestransportloven slik at det ble lov å stille miljøkrav til drosjer, men det er fortsatt ikke mulig å gjøre det samme for blant annet turistbusser.

Les også

Firma anmeldt for ulovlig transport av turister. – Dette er et økende problem.

MILJØBEVISST: Tide gjør sitt for å sørge for at Flybussen i Bergen blir mer miljøvennlig. Nå kjører bussene på HVO biodiesel, det samme drivstoffet som Skyss har krav om i sine bussanbud, opplyser Tide. Foto: Tide

– Går ikke an

– Jeg er misfornøyd. Det går ikke an av regjeringen å forvente at vi skal gjøre klimajobben lokalt, uten at de kan jobbe sammen med oss, sier Hestetun.

– Vi jobber i tråd med tydelige føringer fra regjeringen gjennom nasjonal transportplan. For å gjøre det trenger vi verktøy for å blant annet kunne styre de kommersielle løyvene i Bergen. Dette må regjeringen gi.

Ifølge Hestetun har fylkestinget fortsatt å jobbe for et mer klimavennlig Hordaland, tross at de enda ikke har fått gjort noe med de kommersielle bussrutene. Men at Bergen skal få 80 nye elbusser er en mager trøst, mener Hestetun.

– Vi har tatt vår del av ansvaret, og vi får nå Nordens reneste busspark i Bergen. Det føles rimelig meningsløst at våre elektriske busser skal kjøre side om side med dieselbussene til de kommersielle selskapene. Her må regjeringen rydde opp.

I RUTE: Ikea-bussen er en av rutene det ikke stilles miljøkrav til. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– Vi vil ikke ta initiativ

Allan Ellingsen (Frp), statssekretær i samferdselsdepartementet, svarer på kritikken i en e-post til BT. Han skriver at dette busstilbudet har et begrenset omfang, men at det er et viktig tillegg til den offentlige finansierte kollektivtransporten.

Svaret er omtrent det samme som det fylkestinget fikk for to år siden:

– Vi vil ikke ta initiativ overfor fylkeskommunene om å stille krav til kommersielle bussruter utover de generelle miljøkravene, da dette kan svekke de kommersielle bussenes konkurranseevne mot personbiler.

KRITISK: Marthe Hammer (SV) stiller seg uforstående til avslaget fra samferdselsministeren. Foto: Eirik Brekke

– Merkelig

– Det er merkelig at Bergen er på vei til å bli elbuss-hovedstaden i Norden, men at kommersielle busser skal få kjøre rundt uten miljøkrav, sier fylkespolitiker Marthe Hammer (SV).

Hammer mener Hordaland fylkeskommune ellers går foran på miljøfeltet, blant annet med å stille miljøkrav til ferger.

– Men yrkestransportloven hindrer oss i å stille krav til bussene. Det er urimelig, og uforståelig når vi vet hvilke klimautfordringene vi står overfor, sier Hammer.

Hun mener eneste alternativ nå er å innføre en lav- eller nullutslippssone i Bergen sentrum. Dette ville ifølge Hammer begrenset busstrafikken betydelig. SV har flere ganger fremmet forslag om dette i bystyret i Bergen, sist i 2016, blant annet med støtte av MDG og Rødt, men det har er nedstemt hver gang.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Politikk
  2. Miljøpolitikk
  3. Miljø
  4. Buss
  5. Turisme