• FRITT FREM: Disse er blant bussene det ikke stilles miljøkrav til. FOTO: Hedvig Idås

Bussparken i Bergen byttes ut med elbusser. Men til turbus­sene stilles ingen miljø­krav.

Fylkestinget ville stille strengere krav for å begrense utslipp fra turbussene i Bergen. Samferdselsministeren sa nei.