De minste barna får omsorg på gulvet

Bergen har en større andel små barnehagebarn enn andre storbyer. Tidlig og myk start kan være en fordel, mener pedagoger i Ulsetskogen.

Publisert Publisert

TRYGGHET: – Det aller viktigste i starten er å skape trygghet. Det er alltid noen på gulvet her, sier pedagogisk leder Synneve Stenersen med Ida (1) på fanget. Tuva (11 mnd) i teltet. Foto: Tor Høvik

Både barn og ansatte holder seg mye på gulvet i avdelingen Tommelise ved Espira Ulsetskogen barnehage. Her er det flere barn som knapt har fylt ett år og ennå ikke kan gå. I november vil denne barnehagen ha til sammen 10 0-åringer av totalt 299 barn på ulike avdelinger.

Bergen har en relativt stor andel småttiser i sine private og offentlige barnehager. 192 barn under ett år er ikke mange med tanke på at kommunen totalt har 15.144 barnehagebarn fra 0–6 år. Men det er langt større andel enn for eksempel Stavanger og Trondheim. (Se tabell).

FORSKJELL: Det er stor forskjell på barn – og foreldre – når det gjelder å tilpasse seg hverdagen i barnehage, merker de ansatte. Pedagogisk medarbeider Agata Galuszynska har Håkon (1) på fanget. Jonas Severin (1) er nysgjerrig på fotografen. Foto: Tor Høvik

I Tommelise avdeling for 0–3-åringer kryper lille Tuva (11mnd) uanfektet rundt på gulvet mens to gutter søker trøst på armen til en av de ansatte. Besøk av journalist og fotograf blir for mye for pjokkene som nettopp har begynt i barnehagen.

Trygghet viktigst

Enkelte forskere har advart mot å la barn begynne i barnehage før de er ett år. Mens andre har funnet at barn stort sett er like godt rustet, enten de bruker sine første 18 levemåneder hjemme eller passes av andre.

Det er stor forskjell på barn – og foreldre – når det gjelder å tilpasse seg hverdagen i barnehage, merker de ansatte i Espira Ulsetskogen.

– Det aller viktigste i starten er å skape trygghet. Det er alltid noen på gulvet her. Vi jobber mye med å skape tette bånd til barna. Noen av dem har ikke vært så mye med andre før de begynner, og det påvirker både barnet og foreldrene, sier pedagogisk leder Synneve Stenersen.

StorbyerAntall barnehagebarn 0 år Antall barnehagebarn alle aldre
Oslo (681 071 innbyggere)23336 915
Bergen (281 190)19215 144
Trondheim (196 159)7810 746
Sandnes (77 246)504 857
Stavanger (134 037)167 433
Tall fra Udir og SSB

Både hun og assisterende styrer Guro Neubert har opplevd at barn som begynner seinere, for eksempel når de er halvannet år, kan være vel så utrygge som de yngste ved oppstart.

– Mykere overgang

– De som begynner før de er ett år, får gjerne lengre tilvenning. Ofte bruker far en del av pappapermen til tilvenning. Da blir det en mykere overgang, sier Neubert.

Synneve Stenersen merker også forskjell på barn med søsken.

– Barn med større søsken er mer robuste og foreldrene deres har også større tillit til at det skal gå bra i barnehagen.

De minste bruker en del tid på å sove og spise. Tilstedeværelse og rutiner er derfor sentralt i starten, påpeker Stenersen.

– Men vi har også samlingsstunder, og bruker mye musikk og bevegelse med de minste. Og så har vi tett samarbeid med foreldrene, sier hun.

Nye regler

Det yngste barnet barnehagen har hatt, begynte da det var åtte måneder.

– Før, da foreldrepermisjonen var kortere, ble nok flere tvunget til å sende barna tidligere i barnehage. Men noen har også behov for det i dag på grunn av studier eller jobb, og de har gjerne veldig dårlig samvittighet. Da er det viktig at vi ikke gir dem mer av det, sier Guro Neubert.

Årsaken til at Bergen har forholdsvis mange 0-åringer i barnehage har sammenheng med regelverket, ifølge Marianne Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har etter søknad rett til å få barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. I tillegg har bystyret vedtatt at barn som fyller ett år i løpet av disse månedene kan få tidligere start om foresatte ønsker det.

14 BARN, 5 VOKSNE: Barnehagelærer Renate Marie Venge er en av fem ansatte på avdelingen Tommelise, der det i dag er 14 barn fra 0–2 år. Her har hun Nikolai på fanget mens Tuva leker i bakgrunnen. Foto: Tor Høvik

– Hva gjør kommunen for at disse barna skal ivaretas på en best mulig måte?

– Alle barnehager er underlagt barnehageloven med forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og alle disse barna blir ivaretatt på lik linje med de andre barna. Godkjenningen av den enkelte barnehage regulerer alderssammensetningen, og barnehagene forholder seg til dette i egen drift, skriver Boge i en e-post.

Desemberbarn taper

Guro Neubert i Espira Ulsetskogen barnehage merker at de nye reglene får foreldre til å søke om plass tidligere enn før.

– Barn født i desember og januar blir taperne i dette systemet, for de har ikke den samme rettigheten til plass den måneden de fyller ett år. De må vente til hovedopptak i august året etter eller at andre barn må slutte i barnehagen før de får plass. Foreldrene søker derfor gjerne om plass tidligere for å slippe å vente i flere måneder til neste inntak, sier hun.

Publisert