Gassalarm på Mongstad

Anlegget måtte evakueres etter hydrogenlekkasje.