• (1/5)
    «JAMNT»: Ordførar Ole Gunnar Krakhellen og rådgjevar Gøsta Odden ved stemmeurna mandag kveld. - Jamnt, men med overvekt på «nei». Korleis dette skal tolkast, lyt vi berre overlate til partia, seier Krakhellen.

Solund sa nei til vindkraft

I dag sa innbyggjarane i Solund nei til vindkraft. — Jamnt, seier ordførar, som ikkje vil tolke resultatet.