• 15 OM DAGEN: Tidligere tok hun buss. Men det passet dårlig med arbeidstider og tidsbruk. Nå velger Janne Kjelsrud heller å bruke 15 minutter om dagen til å stå i kø fra Haukeland Universitetssykehus til Danmarks plass. Hun er ikke alene. FOTO: Jo Straube

Vi fortsetter med tut og kjør

Siden 1998 har så å si all vekst i trafikken i Norge skjedd med privatbilen.