Utbygger ved Hjellestad får nei, føler seg rundlurt av kommunen

Byrådet sier nei til 275 nye boliger ved Hjellestad. Begrunnelsen er flystøy og dårlig kollektivdekning. Utbyggeren anklager kommunen for lureri.