• 2020: «Edens hage», eller K2, skal etter planen stå ferdig på Kronstad i 2020. – Det blir et flott bygg, men vi mener kontorplassene kan løses annerledes. Nå håper vi ledelsen lytter til våre forslag, sier instituttstyrer Tom Skauge. FOTO: Illustrasjon: L2 arkitekter

«Free seating» skaper stor uro på Høgskolen

På Høgskolen er det stor skepsis mot «free seating». Ledelsen svarer med å be ansatte om å skrive ned tre positive effekter av det nye kontorlandskapet.