• MANGE INNLEGGELSER: Andrea Holst (27) er blitt tvangsinnlagt på Psykiatrisk klinikk (Sandviken) seks ganger, og frivillig innlagt på Kronstad DPS flere ganger. I dag jobber hun som erfaringskonsulent på Sandviken. FOTO: Geir Martin Strande

Da Andrea Holst (27) ble utsatt for tvang på Sandviken, opplevde hun det som et maktovergrep. I dag har hun skiftet mening.