• TERAPI: Musikken er blitt terapi for Oddvar (62) og Turid (60). Her er de på musikkrommet på Senter mot incest og seksuelle overgrep. FOTO: Eirik Brekke

Slik levde de med hemmeligheten i ekteskapet

Det gikk flere år før Turid fortalte Oddvar at hun var blitt utsatt for overgrep i barndommen. Det gikk enda lengre tid før ektemannen våget å snakke om sin hemmelighet.