Hun var 17, han var 19 da de møttes i 1975. Hun ønsker ikke å stå frem med etternavn i avisen og er kort når hun forteller om overgrep på midten av 1960-tallet.

– Jeg ble seksuelt misbrukt fra jeg var åtte år, det pågikk i halvannet år, sier Turid (60).

I fire år har hun og ektemannen Oddvar (62) ukentlig gått sammen til Senter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) i Bergen sentrum.

BARNDOM: Turid på 1960-tallet.
Privat

Smiso Hordaland er et lavterskeltilbud med ulike aktiviteter. Brukerne tilbys samtaler med faglige veiledere for å bearbeide skadene av seksuelle overgrep.

Videre får man hjelp til å leve med seinvirkninger. Senteret henviser også brukere til det offentlige hjelpeapparatet.

Ekteparet er faste medlemmer i musikkgruppen.

Begge forteller at musikken har gitt dem et bedre liv etter at de fortalte om overgrepene, som ikke ble politianmeldt.

Hemmeligheten

Oddvar har laget melodien til Turids sang «Hemmeligheten».

En liten jente med musefletter. / Hun trippet glad over N. N.s tun. / Hun kjente glede og stor forventning. / Men det som skjedde vet bare hun.

– Jeg trodde det var sånn det skulle være, at det var en måte å leke på, sier Turid.

Koffert ved sengen

Som barn ville hun være usynlig og tok sjelden ordet i klassen.

Hun slet med å konsentrere seg og var redd for å dumme seg ut.

Det som hadde skjedd ble en hemmelighet, forteller hun.

– Fra jeg var ti år hadde jeg tingene mine i en liten koffert ved sengen i tilfelle det skulle brenne om natten. Allerede da hadde jeg angst.

En liten jente som ble forvandlet. / Hun ble en annen i denne stund. / Og hennes glede ble bare utad. / For det som skjedde vet bare hun.
MUSIKKEN: Er viktig for Turid.
Eirik Brekke

– Åpne sår

Hun ønsket å utdanne seg, men fikk det ikke til.

I voksen alder har hun slitt med fibromyalgi, depresjon, spiseforstyrrelser og søvnproblemer, i tillegg til angsten fra barndommen.

Turid sier hun er overbevist om at det skyldes overgrepene. 49 år gammel ble hun uføretrygdet.

– Jeg fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse godt opp i årene. Da jeg ble uføretrygdet, fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne omskoleres på grunn av alder og sykdomsbilde.

Fremdeles liten, men ikke inni. / Hun ble en jente man ei forsto. / Og inni hodet ble det kaos / Med åpne sår som ei ville gro.
FORLOVET: Turid og Oddvar i 1976.
PRIVAT

Sexlivet

Møtet med Oddvar ble et vendepunkt for Turid. Hun følte at ingen kunne skade henne, men det gikk noen år før hun nevnte hemmeligheten for ham, på slutten av 1970-tallet.

– Først i 2001 snakket vi alvorlig om det. Vi var på et sykehus og leste en brosjyre om seksuelle overgrep.

– Da fortalte jeg ham om det. Han ble ikke veldig overrasket, vi hadde blant annet hatt problemer med sexlivet, sier hun.

– Jeg følte alltid at det var noe med henne, sier Oddvar.

Han tok en barndom ifra en jente. / Han fjernet trygghet fra hennes grunn. / Hun ble forvirret, kom ut av kursen. / Og det som skjedde vet bare hun.
GODT: Tross opplevelsene i barndommen har ekteparet Oddvar og Turid det godt.
Eirik Brekke

Blylodd i magen

Turids foreldre fikk først vite om hemmeligheten hennes da de var passert 80 år.

– Jeg sa jeg var blitt misbrukt som barn. De gråt, ga meg sjokolade og la et ullteppe rundt meg. Jeg burde kanskje ha spart dem, men det var godt å si det.

Det tok et liv før hun kom tilbake. / Og angsten kunne slippe fri. / Fordi et blylodd lå i magen. / Ble toner til en melodi.

Mistet mor, far til sjøs

For syv år siden fikk hun store psykiske problemer og oppsøkte legevakten. Der fikk hun vite om Smiso.

Noen år seinere, i 2015, fortalte Oddvar om hemmeligheten sin.

– Min kone visste det var noe. Etter at hun hadde begynt på Smiso, snakket vi om min situasjon. Jeg var sykmeldt og fortalte hva jeg hadde opplevd som tolvåring.

– Først mistet jeg min mor, min far var til sjøs, og jeg ble misbrukt av en voksen kvinne utenfor familien. Det var i 1968.

1960-TALLET: Oddvar som gutt.
PRIVAT

Voksne kvinner

I en periode drakk han mye i ungdomstiden.

En kamerat som var engasjert i avholdsbevegelsen dro ham med på rusfrie tilstelninger.

– Jeg kunne kanskje fått rusproblemer hvis det ikke var for kameraten min, sier Oddvar.

Han arbeidet i bygningsbransjen, men ble omskolert og begynte i helsevesenet i 1998.

Det føltes absurd å behandle, når han selv trengte behandling.

I 2015 ble han sykmeldt og seinere uføretrygdet. Han ble med konen til Smiso og musikkgruppen.

ODDVAR: Med elektrisk gitar.
Eirik Brekke

Fortalte barna

Han bruker ordet dysfunksjonell om sitt voksne liv, sykelig opptatt av struktur, planlegging og vaner.

– Jeg har vært mye sint, lagt lokk på følelsene mine og ikke skjønt at andre kunne bli lei seg over det jeg mente var bagateller.

Oddvar forteller at han alltid følte seg utrygg med voksne kvinner.

– Tenk om jeg hadde fått hjelp som barn.

– Hvorfor gikk det så lang tid før du fortalte om hemmeligheten?

– Jeg har alltid husket det som skjedde, men ikke skjønt at det var galt og at det var årsaken til mine problemer.

MUSIKKROMMET: Smiso har gitarer av flere slag.
Tor Høvik

Anna Luise Kirkengen er lege og professor og sier det er vanlig at overgrepsofre ikke forteller om det de har vært utsatt for.

– Hovedregelen er fortielse, taushet og hemmelighold over tiår. Kan hende dette er i ferd med å endre seg i dag, med mer informasjon og oppmerksomhet på feltet, sier hun.

Det er vanlig at de som har vært utsatt for overgrep som barn, og ikke får en behandling hvor denne tidlige erfaringen blir tatt hensyn til, utvikler lidelser og sykdom, ifølge Kirkengen.

– Belastende men fortiet erfaring påvirker nemlig kroppens mest sentrale systemer på en måte som fører til sykdom. En slik utvikling er helt logisk, sier hun.

For fem år siden bestemte de seg for å fortelle sine egne barn om det de selv hadde opplevd da de var små.

De mente barna burde vite hvorfor «pappa alltid vek unna og gikk mens mamma gråt».

UTVALGET: Trommene brukes ofte på Smisos musikkrom.
Tor Høvik

– Er litt bitter

Siden har de fortalt slektninger og venner om hemmeligheten.

– Musikkterapien og åpenheten har gjort livet vårt veldig godt i dag, sier Oddvar.

– Er dere bitre?

– Jeg er litt bitter, svarer han.

– Jeg har ikke vært bitter, men er kanskje litt bitter når jeg har sett hvilke følger overgrepene fikk for meg, svarer hun.

– Hvordan er livet deres nå?

– Vi har aldri hatt det bedre, sier Turid.

– Enig, kommer det fra ektemannen.

SER FREMOVER: Oddvar og Turid har det godt sammen.
Eirik Brekke

– Det vil alltid være mulig å få et bedre liv

Grace Ellen Gjuvsland er daglig leder ved Smiso Hordaland.

Hun understreker at selv om man har vært utsatt for overgrep, er det mulig å få et godt liv.

– Det vil alltid være mulig å få et bedre liv. Jo yngre man er når man får hjelp til å bearbeide traumer, jo lettere er det å komme videre i livet, sier Gjuvsland.

Smiso Hordaland er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Folk kan komme til senteret uten henvisning.

LEDERE: Grace Ellend Gjuvsland er daglig leder ved Smiso Hordaland. Her med nestleder Benedicte Skålnes Arntzen.
Tor Høvik

Hjelp til selvhjelp

Senteret i Bergen ligger på St. Jakobs plass i store, moderne og lyse lokaler. Tilbudet er gratis.

– Vi arbeider etter en faglig plattform med traumebevisst omsorg etter metoden hjelp til selvhjelp, sier Gjuvsland.

LYDISOLERT: Flere av rommene på Smiso er lydisolert.
Tor Høvik

– De som oppsøker Smiso har kanskje ikke fortalt noen om det de har opplevd. De har vært alene. Her opplever de at de ikke er alene, sier Gjuvsland.

Aktiv i skolen

Nestleder Benedicte Skålnes Arntzen forteller også om forebyggende undervisningsarbeid til skoler og utdanningsinstitusjoner i hele Hordaland.

– I Bergen, Meland, Fjell og Gulen gir vi undervisning til alle elever på 6. trinn, sier hun.

Nå samarbeider senteret med Redd Barna og Hordaland idrettskrets med prosjektet «Trygg på trening».

– Vi skolerer klubber og idrettsledere. Det er viktig at denne gruppen er bevisst på at seksuelle overgrep eksisterer og hva de skal se etter, mener Arntzen.

Ønsker du å følge serien «De ødelagte» , om de alvorlige skadene barn får etter seksuelle overgrep? Meld deg på her, så oppdaterer vi deg på e-post når vi publiserer nye artikler.