• ADVOKATMAT: Sammenslåingen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland har blitt mer komplisert enn fylkesordførerne trodde da dette bildet ble tatt for ett år siden. Jenny Følling og Anne Gine Hestetun har begge hyret advokathjelp til forhandlingene. FOTO: Marita Aarekol

Stiller med advokater i forhandlingsmøter om sammenslåing

Både Sogn og Fjordane og Hordaland stiller med advokater når de skal forhandle om hvordan kraftverdiene skal forvaltes etter sammenslåingen.