• PROBLEMATISK: – Handlingsrommet for kommunene forsvinner og fleksibiliteten for skolene er «borte vekk», sier Pål Hafstad Thorsen (Ap). Han er byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. FOTO: Tor Høvik (arkiv)

Mener handlingsrommet forsvinner med lærernormen

Bergen kommune må ta penger fra levekårssatsingen for å innfri lærertetthetsnormen som Stortinget har vedtatt, ifølge skolebyråden. – Helt feil, svarer Høyre.