• FAGKUNNSKAP: Marianne Dale Berland og Christin Borge tror at altfor lite informasjon om helsefagskolene er årsaken til de få søkere. -Det var helt tilfeldig at jeg fant det, sier Berland. FOTO: ØRJAN DEISZ

Elevene svikter helsefag

Elevene strømmer til de tekniske fagskolene. Men på helsefag er elevtallet så lite at tilbudet kan bli lagt ned.