Flommet over

En tett rist førte til oversvømmelse og vann inn på Fløibanens skinnegang.