• TAPTE: Arne Grimseth har kjempa lenge mot at den 420 kv store høgspentlinja skal øydeleggje eigedomen. No er slaget tapt.

Arne gir opp livsverket

Arne Grimseth fekk julehelsinga han minst av alt ville ha: Ei 420 kv kraftline over garden.