• SKUFFA: - Fylkesmannen brukte eit par dagar på å tilrå eit tilskott for 2014 på 20 mill. kroner. Sida det har me ikkje høyrt noko, trass fleire purringar, seier ordførar Jan Geir Solheim i Lærdal. FOTO: ODD E. NEERBØ

- Sint, overraska og skuffa

Ordførar Jan Geir Solheim i Lærdal rasar over revidert statsbudsjett. Regjeringa har ikkje løyvd pengar til Lærdal etter katastrofebrannen.