• - FANTASTISK: Inne i støperihallen er det fortsatt mye å gjøre. - Murerne har gjort en fantastisk jobb. Det er så vidt man ser overgangen fra gammelt til nytt i veggene. Utvendig fremstår bygget nå som ferdig, sier Jan Helge Olsen. FOTO: Gidske Stark

Støperihallen lever videre på Damsgård

Taksperrene og vinduene måtte spesiallages etter gamle byggetradisjoner. Bygget boligutviklerne trodde kunne jevnes med jorden, ble verneverdig og en kostbar affære.